• WIJ GAAN STOPPEN!
  • BESTEL JE ARTIKELEN UITERLIJK VOOR DE 2E WEEK VAN APRIL!
  • WIJ GAAN STOPPEN!
Parfums 4 U 😍 » Contact » Privacy policy

 

Privacypolicy

Parfums4u.com geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) deze website en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze website hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/08/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met de contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

E mail en emaillijsten

Uw Email adres word enkel gebruikt om uw vragen etc te beantwoorden. Email adressen worden niet vast opgeslagen in een adressen map. Verder versturen wij geen nieuwsbrieven. Vertrouwelijke informatie word niet gedeeld met derden, tenzij hiervoor van rechtswege noodzakelijk geacht wordt om dit openbaar te maken. 
 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan parfums4u.com op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Cookies & Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google- diensten en producten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons contact-formulier, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Externe verkoopkanalen

Parfums4u.com, promoot de producten van de Federico Mahora World Group, kortweg FM. Via de webshop van FM die op onze website geplaatst is, plaatst u uw bestelling. Uw gegevens, zoals adres, Email, tel.nr worden enkel gebruikt om de bestelling te verzenden e/o ter uwer informatie. Wij van Parfums4u.com, maken gebruik van drop-shipping. D.w.z: U besteld het product bij FM zelf, zij zorgen dus ook voor de afhandeling van uw bestelling.
Voor informatie over uw levering kunt u hier de leveringsvoorwaarden inzien.
 
Tijdens uw gebruik van de webshop geldt het cookie & privacy beleid van FM World.

De privacyverklaring van FM World Benelux vindt u onderaan deze pagina, lees deze aandachtig door voordat u gebruik maakt van de op deze website aanwezige webshop.

De contactgegevens van FM World Benelux vindt u hier

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid (van deze website) te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per bericht op deze website op de hoogte.

Contactgegevens

Patricia van Nieuwenhoven

welkom@parfums4u.com

Privacybeleid & Cookiegebruik FM Benelux

m.b.t gebruik van de webshop e./o als kortingsklant ingeschreven via Parfums4u.com, met een persoonlijk shopaccount bij FM World Group/Fm World Benelux